• Nieuws

Het effect van de vreedzame school de Waaier in de Indische buurt.

De Waaier is sinds twee jaar een Vreedzame School. Er wordt hard gewerkt aan sociale redzaamheid en burgerschap. De verantwoordelijkheid voor het pedagogisch klimaat binnen de school komt geleidelijk steeds meer bij de kinderen zelf te liggen. Er zijn leerling-mediatoren in de groepen 7 en 8, die helpen conflicten op te lossen van hun medeleerlingen. Er is een leerlingenraad, die met de directeur bespreekt op welke manier de school voor leerlingen nóg plezieriger kan worden.
Dat het niet bij de school blijft, maar dat de hele Indische Buurt er ook bij wordt betrokken heeft de voorpagina van de buurtkrant gehaald.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin