• Nieuws

IJsbreker krijgt Daltoncomplimenten


Op maandag 3 april hebben drie visiteurs van de Nederlandse Dalton Vereniging  De IJsbreker bezocht. Ze hebben alle groepen en lessen gezien, gesprekken gehad met ouders (OR en MR), kinderen en leerkrachten. De directeur, regiomanager en bestuurder van de ASKO en twee Daltoncoördinatoren om te bezien hoe de school er met het Daltononderwijs voor stond.

Ter voorbereiding is het Daltonbeleidsplan gemaakt en zijn de Daltonontwikkelplannen van de afgelopen jaren verzameld. De website moet Daltonwaardig zijn, net als het schoolplan en de schoolgids. Tenslotte lopen de visiteurs een dag mee om te kijken of er voldoende ontwikkeling is geweest in de afgelopen 5 jaar en of de aanbevelingen van 2012 opgevolgd zijn. 

De IJsbreker kreeg  lovende woorden op alle gebieden en ook het team mocht complimenten in ontvangst nemen. De IJsbreker kan haar Daltonlicentie weer voor vijf jaar voortzetten.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin