• Nieuws

Bericht van het schoolbestuur.

Beste ouder(s), verzorger(s),

Zoals u misschien vorige week gehoord heeft, heeft het kabinet besloten dat ook de laatste corona-adviezen, zoals de zelftest en de thuisisolatie, komen te vervallen.

De afgelopen jaren hebben we binnen ASKO altijd de landelijke richtlijnen gevolgd, dat doen we nu weer. Dat betekent dat u bij klachten uw kind niet meer hoeft te testen en uw kind niet meer in isolatie hoeft. Uiteraard blijven kinderen wel thuis als ze echt ziek zijn. Als u hier meer over wilt lezen kan dat hier.

We kijken terug op een enerverende coronaperiode, met een rollercoaster aan richtlijnen, die zowel thuis als op school veel impact hebben gehad. We willen u nogmaals hartelijk bedanken voor de betrokkenheid en samenwerking in die periode.

Uiteraard zullen we de ontwikkelingen rondom corona in de toekomst goed volgen.

En wellicht ten overvloede, maar ook na het vervallen van de corona-adviezen zal er uitval van personeel door ziekte zijn. Ook in het onderwijs is er sprake van een groot personeelstekort. We blijven ons tot het uiterste inspannen om voor vervanging te zorgen, maar in sommige gevallen moeten we werken met noodoplossingen. We vragen hiervoor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

Willem Kuijpers & Steven Tan

College van bestuur ASKO Scholen

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin