• Nieuws
Samenwerking ASKO, St. Spirit en Talent Primair

Dinsdag 27 juni hebben ASKO, Stichting Spirit en Talent Primair met elkaar een convenant getekend waarmee zij hun onderlinge samenwerking vastleggen. Dit is een stap om te komen tot één brede school in Weespersluis, waarin de gemeente, betrokken schoolbesturen, kinderopvang en sport samen optrekken. In het complex zullen twee zelfstandige scholen gevestigd zijn: één school van ASKO en één samenwerkingsschool van Stichting Spirit en Talent Primair.

Inhoud convenant
De drie schoolbesturen geven aan dat het ontwikkelen van brede scholen in samenwerking beter mogelijk is. Bovendien vergroot het de financiële mogelijkheden. Ze hebben afgesproken de vrijheid van schoolkeuze voor ouders zoveel mogelijk te waarborgen en het huidige systeem van leerlingentoedeling uit te breiden naar de Bloemendalerpolder. In de nieuwe school zal ASKO kernwaardengedreven onderwijs aanbieden. Spirit en Talent Primair willen als een informele samenwerkingsschool gaan opereren met een gezamenlijk aanbod van oecumenisch en openbaar gefundeerd onderwijs. Basisuitgangspunt hierbij is dat op beide nieuwe scholen evenveel leerlingen geplaatst gaan worden. Vanaf het moment dat de nieuwe brede school gereed is en het geven van onderwijs in de Bloemendalerpolder van start gaat zal de instroom van kleuters op de Jozefschool in de Blomstraat worden beëindigd. Dit betekent dat de Jozefschool zal naar verwachting rond 2026 zal worden gesloten.

Proces tot een brede school
Waar het convenant de inhoudelijke samenwerking regelt zijn gemeente en schoolbesturen ook hard aan het werk met de bouwkundige vormgeving van de brede school. Binnenkort worden de programma’s van eisen vastgesteld waarin de eisen voor de nieuwbouw staan omschreven. Vervolgens vindt een architectenselectie plaats waarna het ontwerptraject zal aanvangen. Parallel hieraan wordt Papelaan 99, het bedrijfsverzamelgebouw waarin de tijdelijke school gehuisvest wordt, aangepast. De tijdelijke schoollocatie, die alleen bedoeld is voor nieuwe leerlingen uit het postcodegebied, zal in 2018 worden geopend.

Meer informatie
Vanaf 1 juli is er op de gemeentelijke website, www.weesp.nl/weespersluis, meer informatie over de nieuwe brede school in de Bloemendalerpolder te vinden. Regelmatig zullen hier updates worden geplaatst en ook komt hier informatie over onderwijskundige invulling en de wijze van aanmelden. Voor informatie over aanmelding van leerlingen voor de bestaande scholen in Weesp kunt u de website van de betrokken scholen raadplegen of met de schooldirecties contact opnemen.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin