• Nieuws

Verslag van een studiedag voor de vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Op dinsdag 18 maart is er een studiedag geweest voor alle vakleerkrachten bewegingsonderwijs van de ASKO. Deze dag vond plaats op de Jozefschool in Weesp.

Waarom werd deze dag georganiseerd?
Regelmatig zijn de vakleerkrachten wel aanwezig bij eigen studiedagen van school. Dan gaat het over taal, begrijpend lezen, invoeren in Parnassys e.d. Heel goed natuurlijk, maar deze keer is er speciaal voor hun vakgebied een studiedag geregeld.
De bedoeling was in eerste instantie om elkaar te ontmoeten, te leren kennen en te kijken of er een gezamenlijke band kan ontstaan. Daarnaast om kennis en vaardigheden uit te wisselen en aan elkaar over te dragen.

Er waren twee praktijkgedeelten waarin vakleerkrachten onderdelen presenteerden aan hun collega’s.
Ruud Keizer bijvoorbeeld, van de Mijlpaal, liet een gedeelte van zijn les zien waar hij efficiënt in zes groepjes werkt. Nadat hij de onderdelen uitgelegd had, gingen we ze één voor één langs om ze ook daadwerkelijk uit te testen. Dat was niet alleen leerzaam maar ook erg leuk om te doen.
Daarnaast werden twee theoriegedeelten behandeld, waarbij o.a. Rob Falize liet zien hoe hij op school met een eigen leerlingvolgsysteem voor bewegingsonderwijs omgaat.
Ook Ton de Ruyter was van de ALO Amsterdam aanwezig om te laten zien waarom een vakwerkplan belangrijk is.

Er was een goede sfeer, dag was erg geslaagd en voor herhaling vatbaar.

Toon alle afbeeldingen