• Verdieping

“Ik sta echt voor onze bijzondere identiteit.”


Voorzitter College van Bestuur van de ASKO, Diane Middelkoop over haar bestuurdersexpeditie

Op 24 en 25 september jl. gingen dertien bestuurders uit het hele land van verschillende onderwijsorganisaties voor primair onderwijs met elkaar op ‘expeditie’. Onder begeleiding van de experts van Arkade gingen de bestuurders in gesprek over bronnen van bezieling in het werk en over hun persoonlijke opdracht als bestuurder. Ook Diane Middelkoop, CvB-voorzitter van de ASKO , nam deel aan het programma en ging na twee dagen zeer geïnspireerd huiswaarts. We vroegen haar waarom ze deelnam en wat de tweedaagse haar heeft opgeleverd voor haar werk bij de ASKO.

Waarden voorleven
“Bij de ASKO staan we voor onderwijs dat door waarden gedreven is. Dit hebben we krachtig samengevat in de zin ‘ASKO verbindt met aandacht en ambitie.’ (https://www.askoscholen.nl/overasko/Paginas/identiteit.aspx)

Voor onze 32 bijzondere scholen in en rond Amsterdam is het belangrijk dat we heel duidelijk maken waar we als school voor staan en wat onze ‘bijzondere’ bijdrage is binnen het hedendaagse onderwijs. Veel ouders bevragen ons hier terecht ook op. Het is voor mij als bestuurder daarom extra belangrijk om hier goed op te blijven reflecteren. Waar sta ik voor als bestuurder van een identiteitsgebonden organisatie? En hoe breng ik dat tot uiting binnen de dagelijkse onderwijspraktijk? Ik moet tenslotte zelf het goede voorbeeld geven.”

Een bijzondere opdracht
Tijdens de expeditie gingen de bestuurders met elkaar in gesprek en lieten ze zich inspireren door ervaren sprekers. De christelijke bronnen kwamen hierbij ook aan bod. De twee centrale vragen in het programma waren: waar sta je voor? En: waar ga je voor?
“Ik sta echt voor onze bijzondere identiteit. Tijdens de tweedaagse werd ik gesterkt in de overtuiging dat we als bijzondere scholen een opdracht hebben in deze maatschappij. We zijn in de loop der tijd onze kleur een beetje kwijtgeraakt, maar die moeten we juist laten zien. De school is tegenwoordig net een bedrijf, met veel druk op financiën en opbrengsten. Dit is belangrijk, maar we schieten er ook in door. Als bijzondere school kunnen we laten zien dat het in het onderwijs om veel meer gaat dan kinderen klaarstomen om deel te kunnen nemen aan de samenleving. We hebben ook de opdracht om ze te leren dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Dat het geluk niet altijd maakbaar is en dat je niet zomaar op aarde bent. We kunnen kinderen er bewust van maken dat het leven waardenvol is. Wat mij betreft heeft ieder kind recht op bijzonder onderwijs.”


Ruimte voor zingeving
Wat betekent dat voor de praktijk? “Ik zie ook op de ASKO-scholen een grote behoefte aan aandacht voor zingeving. We zijn iedere dag zo druk met het dagelijks programma op school, dat we het gesprek over waar het ons echt om gaat op school niet vaak meer voeren. Terwijl dit gesprek ons wel enorm kan bezielen en energie kan geven om ons werk te doen.
Als ik kijk naar onze kernwaarden verbinding, ambitie en aandacht in relatie tot onze bijzondere identiteit, dan geloof ik dat we de eerste twee heel aardig in de vingers hebben. We hebben als organisatie de ambitie om waarden gedreven onderwijs te bieden en die ambitie is verbonden met de scholen. Maar als het gaat om aandacht en dan bedoel ik ons bijzondere onderwijs zoveel mogelijk met echte aandacht geven, dan realiseer ik mij dat het belangrijk is dat we onszelf hier voortdurend aan blijven herinneren. Dit kan natuurlijk niet de hele dag door, maar we hebben er wel ruimte voor nodig. Ik heb mij dan ook voorgenomen om regelmatig de dialoog aan te gaan met iedereen binnen en buiten de ASKO. Bijvoorbeeld op studiedagen, maar ook in de wandelgangen. Wat betekent de bijzondere identiteit voor jou? Hoe geef jij hier vorm en uiting aan? Ik wil heel graag met leerkrachten en ouders hierover in gesprek.”


Mark Bos is onderwijsbegeleider bij Arkade. Zij ondersteunen de ASKO bij het vormgeven aan de bijzondere identiteit op de scholen.


Ook voor leerkrachten organiseert Arkade de expeditie geïnspireerd leraarschap, kijk hier voor meer informatie: http://arkade.nl/expeditie 

 

Foto's:

Expeditie: Arkade

Seiderschotel Willibrord, Lidwina leskist Islam voor ouders en Driekoningen op de Botteloef