• Nieuws

Leerlingen van De Avonturijn welkom op De Springstok

Als het aantal leerlingen op een school onder een bepaalde grens komt, rijst de vraag of het voor een schoolteam nog uitvoerbaar is om het onderwijs te bieden dat leerlingen nodig hebben. Die situatie is ontstaan op basisschool De Avonturijn gelegen aan de Rustenburgerstraat 236-238 in de Pijp. Ondanks het goede onderwijs werd de school te klein. Het schoolbestuur van de scholenkoepel Amsterdamse Stichting Katholiek Onderwijs (ASKO) heeft in het belang van de leerlingen het moeilijke besluit genomen om de school per 1 augustus 2020 te sluiten. Gelukkig deed zich de unieke gelegenheid voor dat alle ouders het aanbod krijgen om hun kind in te schrijven op basisschool De Springstok, een goede school dicht in de buurt. Zo kunnen alle leerlingen bij elkaar blijven na de zomervakantie.

 

Zoeken naar een school in de buurt
Ondanks de kwaliteiten van het team van basisschool De Avonturijn en de goede onderwijsresultaten, was er nagenoeg geen instroom van nieuwe leerlingen meer en werd de school te klein. Dat is het gevolg van demografische ontwikkelingen in de buurt. Na het besluit van het bestuur om de school te sluiten, kwam de vraag naar voren wat er met de leerlingen zou gebeuren. “We wilden voorkomen dat onze leerlingen verspreid zouden worden over verschillende scholen”, zegt Ellen Scheermeijer, directeur van basisschool De Avonturijn. Samen met stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA) is daarom gekeken of het mogelijk was om de leerlingen allemaal op dezelfde school te plaatsen. Die zoektocht bracht beide besturen bij basisschool De Springstok, een kleinschalige, goede school in dezelfde buurt die alle leerlingen kan opnemen. Dat alle leerlingen de gelegenheid krijgen om gezamenlijk over te gaan naar een andere school, is niet gebruikelijk bij het sluiten van een school. Het is het resultaat van een constructieve samenwerking tussen OOadA, de ASKO en de gemeente Amsterdam. Het vinden van het beste scenario voor de leerlingen van beide scholen stond hierbij voorop.  
 

Voordelen voor Avonturijn en Springstok
Het team van basisschool De Avonturijn is blij dat alle leerlingen een plaats krijgen aangeboden op basisschool De Springstok, zodat vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes niet gescheiden hoeven te worden. Maar ook het team van basisschool De Springstok ziet het als een kans. Met meer leerlingen en een groter lerarenteam zijn ze nog beter in staat het onderwijs te geven waar de Springstok voor staat. Er ontstaat meer ruimte voor kennisdeling en specialisatie en leerkrachten van De Avonturijn die gaan werken op De Springstok, kunnen het team versterken met hun expertise.
 

Ook een uitdaging
Een grote groep nieuwe leerlingen in de school brengt ook uitdagingen met zich. Daar is op een realistische manier naar gekeken door beide scholen en de besturen. De Springstok moet het onderwijs kunnen blijven verzorgen dat ouders van de school gewend zijn. Tegelijkertijd moeten de juiste voorwaarden aanwezig zijn om de nieuwe groep leerlingen op te nemen. Daar is een goed plan en extra menskracht voor nodig. Aan dat plan is hard gewerkt en het wordt de komende tijd verder geconcretiseerd. OOadA en de ASKO leveren met elkaar de financiële middelen die nodig zullen zijn. Beide besturen kunnen ook rekenen op de steun van de gemeente Amsterdam die meedenkt over het benutten van beschikbare subsidies. Overigens staat het ouders vrij om voor een andere school te kiezen. In dat geval, zullen ze daar vanzelfsprekend bij geholpen worden.

Te zetten stappen

Dinsdag 4 februari zijn de ouders van beide scholen geïnformeerd. De komende 6 weken hebben de medezeggenschapsraden van beide scholen de tijd om de besturen te adviseren over het voorgenomen besluit. Tegelijkertijd ruimen de schoolleiders van beide scholen vanzelfsprekend tijd in om ouders ook individueel te woord te staan. De medezeggenschapsraad van De Springstok heeft het plan opgevat om een aantal ouders van beide scholen mee te laten denken in het proces.

Naast het treffen van de voorbereidingen zullen in de periode tot de zomervakantie activiteiten worden georganiseerd om leerkrachten, leerlingen en ouders van De Avonturijn en De Springstok kennis te laten maken met elkaar. “Ouders kiezen natuurlijk zelf naar welke school hun kind gaat, maar bij ons zijn ze meer dan welkom”, zegt Sophie Hermanussen, directeur van de Springstok.   

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin