• Nieuws

Bij de start schooljaar 2023-2024.

Op alle ASKO-scholen zullen we over een paar dagen de leerlingen weer mogen verwelkomen. Een spannende maar vooral leuke dag voor kinderen, ouders en leerkrachten. Wat zal het nieuwe schooljaar brengen? Met deze brief willen we vanuit het bestuur iedereen een goed en plezierig schooljaar wensen. En dan is het fijn wanneer iedereen daar zijn steentje aan bijdraagt. Dit schooljaar staat wat ons betreft vooral in het teken van de realisatie van ons Koersplan. Hierin staat de continuïteit van goed onderwijs centraal, door ons te focussen op onderwijskwaliteit, taal en lezen, en personeelsbeleid. Ons Koersplan kunt u vinden op de website van ASKO.

Naast het enthousiasme waarmee we dit schooljaar starten, willen we ook een zorg met u delen: het lerarentekort. Een probleem dat we graag willen oplossen, maar waarvan we weten dat het de komende jaren zal aanhouden. Graag informeren we u hoe ASKO zich inzet om het lerarentekort zo goed als mogelijk terug te dringen en de kwaliteit van onderwijs te waarborgen.

Wat doet ASKO om leerkrachten te werven en te behouden?

We bieden nieuwe leerkrachten en zij-instromers volop kansen om hun talenten te verkennen en te ontwikkelen. Ook leerkrachten die al langer in dienst zijn bij ASKO, proberen we op die manier te behouden. En we bieden Leraren-in-opleiding die bij ASKO stage lopen, de kans om na het afstuderen bij ASKO in dienst te treden. Op de website van ASKO kunt u zien welke voordelen wij leerkrachten kunnen bieden. Door ervaringsverhalen te delen via de website en social media proberen we mensen enthousiast te maken om bij ASKO te komen werken.

De ASKO talentenpool

ASKO heeft een eigen talentenpool klaarstaan om op scholen leerkrachten te vervangen waar nodig. De talentenpool is geen gewone invalpool. Invallen vraagt om een flinke dosis talent en flexibiliteit. ASKO ondersteunt daarbij door persoonlijke en professionele ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. De talenten zijn in dienst van ASKO en hebben de kans om zich breed te oriënteren door les te geven op verschillende scholen.

Hoe bundelen we de krachten in Amsterdam en de regio?

Het bestuur van ASKO speelt een actieve rol in samenwerkingsverbanden in de Amsterdam en de regio om het lerarentekort aan te pakken. Binnen het Breed Bestuurlijk Overleg BBO werken we samen aan een noodplan lerarentekort. U kunt hierover meer lezen via de volgende link. En ook gemeente Amsterdam ondersteunt de schoolbesturen hierbij met verschillende projecten.

Ondanks al deze inspanningen kunnen we helaas niet garanderen dat er iedere dag voor iedere klas een leerkracht beschikbaar is. Schoolleiders zullen er soms niet aan ontkomen een klas naar huis te moeten sturen. Wij zullen ons uiteraard inspannen om deze situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Vanuit het bestuur en de schoolleiding van ASKO hopen wij op uw medewerking, begrip en positieve bijdrage te kunnen rekenen.

Met vriendelijke groet,

Willem Kuijpers

Steven Tan

College van Bestuur ASKO

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin