Over de start schooljaar 2021-2022.

Beste ouder(s), verzorger(s),

Wij hopen dat u een fijne vakantie hebt gehad. Voor de vakantie hebben wij u een brief gestuurd en nu willen wij u nogmaals informeren over de laatste stand van zaken zo vlak voor de start van het schooljaar. Deze brief bespreekt 3 belangrijke onderwerpen:

  • Voldoende leerkrachten voor de groepen
  • Inzet middelen vanuit het Nationaal onderwijsprogramma
  • Maatregelen in verband met Covid-19

Voldoende leerkrachten voor de groepen

Zoals ik schreef in de brief voor de vakantie, houdt het lerarentekort ons in Amsterdam en omgeving enorm bezig. Gelukkig ziet het ernaar uit dat het ons bij de meeste scholen is gelukt om bij de start van dit schooljaar voldoende leraren aan onze stichting te binden om alle groepen te bemensen. Wij blijven er hard aan werken om voldoende leraren op school te hebben, maar in de huidige arbeidsmarkt kunnen wij dit niet altijd garanderen. In uiterste gevallen zullen sommige scholen aanpassingen moeten doen in het onderwijsprogramma om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven garanderen.

Nationaal Onderwijsprogramma (NPO)

Voor de vakantie hebben alle scholen bericht ontvangen vanuit het Ministerie van OCW hoeveel extra middelen zij zullen ontvangen om eventuele leervertragingen die zijn opgelopen door de Corona-periode te verhelpen. De school van uw kind zal op korte termijn communiceren over hoe deze middelen ingezet zullen worden. Binnen onze organisatie van 31 scholen werken wij met een projectteam NPO dat ervoor zorgt dat goede voorbeelden van scholen met elkaar worden gedeeld en dat wordt bijgehouden waar de middelen voornamelijk aan worden besteed. We hopen hierdoor de effectiviteit van deze interventies goed te kunnen monitoren. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u in eerste instantie bij de schoolleider van uw kind terecht.

Maatregelen in verband met Covid-19

Voor de vakantie sloten we af met de wens om allemaal weer ‘gewoon’ naar school te kunnen. We schatten in dat helemaal ‘gewoon’ niet meer vanzelfsprekend is. Maar dat betekent dat we alles in het werk zetten om snel te kunnen schakelen in noodsituaties. Daarnaast hebben we vorig jaar veel ervaring opgedaan met verschillende scenario’s. We hopen dat we voorlopig zo gewoon mogelijk kunnen starten, maar we bereiden ons voor op verschillende manieren van lesgeven. We hebben er bijvoorbeeld voor gezorgd dat al onze medewerkers een eigen laptop ontvangen vanuit de ASKO, waarmee ook goed vanuit huis gewerkt kan worden. Ook zijn we goed voorbereid voor alle leerlingen. Er zijn voldoende chromebooks en de online leeromgeving staat klaar voor gebruik voor dit schooljaar.

Op 13 augustus ontvingen alle scholen een brief van demissionair minister Slob. De belangrijkste onderwerpen zijn als volgt:

  • Het kabinet heeft besloten om de richtlijnen in het primair onderwijs vrijwel niet te veranderen. De scholen beginnen het nieuwe schooljaar nagenoeg op dezelfde manier als ze voor de vakantie het schooljaar zijn geëindigd. De meeste maatregelen van vóór de zomer worden doorgetrokken, maar er zijn een paar versoepelingen.
  • De leerlingen kunnen volledig naar school, en het onderwijspersoneel houdt ten minste tot 20 september nog 1,5 meter afstand tot elkaar.
  • Met betrekking tot het testbeleid wordt aan medewerkers – die (nog) niet volledig gevaccineerd zijn – gevraagd om zich nog 2x per week preventief te testen. Onderwijspersoneel en leerlingen die meer dan 2 weken volledig gevaccineerd zijn, hoeven niet meer in quarantaine als ze contact hebben gehad met een besmet persoon. Het testadvies voor overige contacten (niet-nauwe contacten) vervalt.

Voor kinderen op de basisschool geldt dat zij vanaf 12 juli 2021 met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) af en toe hoesten en met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts/ benauwdheid wel naar school mogen komen. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Ouders kunnen gebruik maken van de beslisboom, waarmee zij zelf kunnen bepalen of leerlingen naar school kunnen of thuis moeten blijven. Let op, begin bij het kopje 'start'.

Als ASKO-organisatie hebben wij steeds het protocol vanuit de PO-Raad gevolgd. De protocollen worden deze week weer aangepast en de maatregelen zijn naar verwachting tot 20 september van kracht. Via de schoolleider van uw kind zullen wij u, indien noodzakelijk, informeren over belangrijke wijzigingen of aanvullingen op de maatregelen specifiek voor de situatie bij uw kind op school.

Ik hoop dat ik u met deze brief voldoende informatie heb gegeven over de start van het schooljaar. Ik wens alle kinderen namens onze hele organisatie een heel fijn en leerzaam schooljaar toe.

Dorien Nelisse

Bestuursvoorzitter ASKO scholen.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin