• Nieuws

Heropening scholen na de Kerstvakantie.

Beste ouder(s) en/of verzorger(s).

De beste wensen voor 2022! We zijn blij dat we alle kinderen weer naar school mogen.

De volgende Coronagolf waart rond in Nederland. Dit betekent voortzetten van richtlijnen en omgangsregels. Aan iedereen wordt dringend gevraagd zich aan deze maatregelen te houden. Ook wij nemen hierin onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We kunnen en willen niet anders. 

Gezamenlijk verantwoordelijkheid 

ASKO houdt zich aan de richtlijnen van de overheid voor ons onderwijs. Soms is het ook voor ons zoeken naar hoe deze in de praktijk toe te passen en goed onderwijs te blijven geven. Op school want dat willen we het allerliefst. Het Coronateam van ASKO denkt steeds met onze scholen mee. Er zijn korte lijntjes met het Coronateam van onze collega besturen en met GGD’s en de PO-Raad. Zij hebben op hun beurt weer contact met het RIVM. 

Wat betekent dit voor onze scholen

Kinderen mogen zonder klachten/symptomen naar school. Elke dag zal er opnieuw gekeken worden naar wat er die dag mogelijk is. Dat betekent elke dag opnieuw besmettingen inventariseren, oplossingen zoeken, advies inwinnen, aanpassen en betrokkenen informeren. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zijn we daarmee bezig. Hulde voor al onze collega's die geen andere keus hebben dan de maatregelen uit te voeren, ongeacht hun eigen mening of privésituatie. 

Wat betekent dit voor onze leerlingen en hun ouders

We begrijpen hoe moeilijk deze situatie opnieuw voor u is. Het kan heel moeilijk zijn wanneer als uw kind (opnieuw) in quarantaine moet, omdat er op school of thuis weer een besmetting is. Hoe lastig het voor u is om steeds maar weer te moeten aanpassen. Hoeveel onrust er thuis kan ontstaan als de regels van gisteren, morgen alweer anders zijn. Het is niet niks waar we in Nederland voor staan, de pandemie duurt lang. Hulde dus ook voor de veerkracht van al onze leerlingen, soms tegen wil en dank. En voor de vele ouders / verzorgers die ons steunen en begrip blijven hebben voor de lastige besluiten die we moeten nemen. We hopen de komende periode opnieuw op u te mogen rekenen. 

Vanuit de school zult u weer bericht ontvangen over hoe de komende periode er uit gaat zien en welk maatregelen de school neemt. 

We zorgen voor elkaar, we doen het voor elkaar en we doen het samen!

Dank voor uw vertrouwen! 

Met vriendelijke groet,

Willem Kuijpers

bestuurder a.i. ASKO Scholen

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin