• Nieuws

Over online-les, thuisonderwijs en noodopvang.

Beste ouder / verzorger, 

Tijdens de persconferentie op dinsdag 12 januari 2021 van premier Rutte is aangekondigd dat de basisscholen voorlopig nog gesloten blijven. De sluiting duurt in elk geval nog tot 25 januari, maar mogelijk nog langer. Voorlopig volgt nog een periode van online-les, thuisonderwijs en noodopvang.

Ondersteuning van ouders bij thuisonderwijs
De school van uw kind verzorgt thuisonderwijs totdat de deuren van de school weer opengaan. Dit betekent dat er een groot beroep op u als ouder / verzorger wordt gedaan om uw kind daarbij te ondersteunen. Wij zien dat dit veel vraagt van ouders en verzorgers. Maar u staat er niet alleen voor. We nodigen u van harte uit om zo nodig contact op te nemen met de leerkracht van uw kind om ook uzelf te laten ondersteunen. Bespreek met de leerkracht hoe u uw kind kunt begeleiden en gemotiveerd kunt houden.

De noodopvang
Op alle scholen vindt noodopvang plaats voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep uitoefenen en voor kinderen uit kwetsbare doelgroepen. Er wordt veel gebruik gemaakt van de noodopvang. Waar het echt nodig is, bieden wij deze natuurlijk. Wij zien ook dat er meer leerlingen worden opgevangen in de noodopvang dan tijdens de eerste lockdown periode in 2020. Wij vragen u om zoveel mogelijk zelf voor opvang te blijven zorgen en alleen van de noodopvang gebruik te maken als het noodzakelijk is voor u en/ of uw kind. Zo blijven wij allen en in het bijzondere de leerkrachten, in staat om deze periode zo goed mogelijk onderwijs te blijven verzorgen voor uw kinderen. 

We willen graag dat de school weer de bruisende plek is voor onze kinderen en leerkrachten. Want het is nu heel erg stil. Wij hopen dat wij elkaar binnenkort weer op school kunnen ontmoeten. Tot dit tijd blijven wij ons inzetten voor zo goed mogelijk onderwijs aan uw kinderen en zullen wij ons voorbereiden op de periode dat we weer met zijn allen op school aanwezig kunnen zijn.

Met vriendelijke groet,

Dorien Nelisse

Bestuurder ASKO scholen

TIPS VOOR THUISONDERWIJS
Op verschillende websites is informatie te vinden over thuisonderwijs. Wij begrijpen dat het voor kinderen en ouders niet makkelijk is om schoolwerk en eigen werk te combineren. Wij geven hierbij 5 tips voor thuisonderwijs vanuit het Nederlands Jeugd Instituut. Maar zoals we ook de brief hebben aangegeven, u kunt als ouder of verzorgen ook altijd met school contact opnemen.

5 Tips in het kort:

Tip 1. Houd het haalbaar; Thuis leren gaat het beste als het ook leuk is. Dit helpt kinderen, jongeren en jou als ouder. Maar hoe houd je het leuk? Dit doe je door het ontspannen te houden en de druk niet te hoog op te voeren.

Tip 2. Wissel werken en bewegen af; Voor alle kinderen is het belangrijk om gedurende de dag te bewegen. Sommige kinderen hebben extra veel behoefte aan beweging en sport. Het is goed om beweging te stimuleren. Buiten sporten en bewegen is voor kinderen gelukkig nog steeds mogelijk.

Een Vast ritme: Een vast ritme helpt om het leuk te houden voor iedereen. Je kunt schoolwerk over de dag verdelen en afwisselen met ontspanning, eet- of drinkmomenten en buiten spelen. Hanteer het schema niet te strak. Wanneer kinderen afdwalen, onrustig worden of juist hangerig, kan het goed zijn om even een andere activiteit te gaan doen.

Tip 3. Gebruik lesmateriaal van school en daarbuiten; Er is inmiddels veel digitaal lesmateriaal beschikbaar. Veel leerkrachten geven de opdrachten meestal online, maar soms delen ze ook op vaste tijden nieuw werk uit. Leerkrachten letten er uiteraard op dat het materiaal goed aansluit bij het niveau van het kind. Als je lesmateriaal van buiten school gebruikt, is het belangrijk om hier ook alert op te zijn. Leerkrachten kunnen hierbij tips geven.

Tip 4. Praat met anderen over hoe het gaat; Zorg dat er voor iedereen ruimte is om te vertellen hoe het gaat, en om vragen te stellen. Iedereen doet z’n best en probeert zo goed mogelijk de maatregelen te volgen. Wennen aan veranderingen gaat soms goed en soms ook niet. Het helpt om deze ervaringen met elkaar en met anderen te delen. Vertel wat je zelf doet als het even niet goed gaat. Dat kan anderen helpen. Dit is onderling thuis belangrijk, maar ook in het contact met school en met hulpverleners, als die er zijn.

Het is voor kinderen fijn om na afloop van een paar uur werken even na te praten. Vraag bijvoorbeeld wat ze hebben geleerd. Niet om hen te controleren, maar om te laten zien dat je het schoolwerk serieus neemt en het samen goed af te sluiten

Tip 5. Organiseer op tijd hulp; Als het geven of ontvangen van thuisonderwijs niet goed gaat, is het belangrijk om hulp in te schakelen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het onderwijs op afstand niet lukt. Je kunt hiervoor terecht bij de school. Zij kunnen meedenken over oplossingen. 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin