• Nieuws

Naar aanleiding van de persconferentie van 14.12.2021

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 

Net als u hebben we gisteravond via de persconferentie gehoord wat de plannen voor volgende week zijn. Met nog maar een paar dagen te gaan, en zo vlak voor de kerstvakantie, maakt dat er voor u als ouders en voor ons als scholen niet eenvoudig op. Met deze brief informeren wij u over de komende periode tot aan de kerstvakantie.

De aankondiging van gisteravond betekent dat:

  • De scholen en de BSO’s volgende week maandag zullen sluiten en er wordt geen online onderwijs gegeven.
  • Wij noodopvang organiseren voor kinderen van ouders / verzorgers met een cruciaal beroep en kwetsbare leerlingen, waarbij de school bepaalt welke leerlingen in deze categorie vallen. Ook bij de noodopvang wordt geen onderwijs gegeven.
  • Wanneer u werkzaam bent in een cruciaal beroep of vitaal proces en uw kind vertoont de klachten: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts (al dan niet chronisch), de maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid van kracht blijven. In dat geval moet u uw kind thuishouden. 

De bedoeling van de vervroegde kerstvakantie is om zoveel mogelijk gezinnen bij elkaar thuis te houden, en het aantal bewegingen te beperken. Dat betekent ook dat de noodopvang zo beperkt mogelijk moet blijven.  

We doen dus een maximaal beroep op u om zelf voor opvang van uw kind(eren) te zorgen en wij realiseren ons dat deze maatregel van u als ouder(s) en verzorger(s) weer veel vraagt. Volgende week is de noodopvang er alleen voor ouders die beiden een cruciaal beroep hebben, en niet zelf de opvang kunnen regelen. U hoort hierover zo spoedig mogelijk van uw schoolleiding. 

Het overschakelen naar online onderwijs zien wij niet meer als de grootste uitdaging. Wel maken we ons zorgen over de mate van gevraagde flexibiliteit van onze collega’s. Naast corona is er ook griep en het vervangen van personeel is iedere dag een ware uitdaging. Wij steunen als bestuur de scholen in de keus die ze maken afhankelijk van de situatie passend bij de school en rekenen daarbij op uw begrip. 

Veel van jullie hebben de laatste weken weer aan de leerkrachten, onderwijsondersteuners en schoolleiders laten weten onder de indruk te zijn van hun improvisatievermogen. Dit doet ons goed om te horen. Wij hopen van harte dat we na de kerstvakantie iedereen weer in gezondheid kunnen ontvangen. Wij wensen u hierbij hele goede feestdagen en een gezond 2022. 

Met vriendelijke groet,

Willem Kuijpers

Bestuurder ASKO scholen a.i.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin