• Nieuws

De scholen zullen in ieder geval tot 8 februari gesloten blijven.

Beste ouders, verzorgers,

De scholen zullen in ieder geval tot 8 februari gesloten blijven. We hopen dat we na deze datum alle kinderen weer op school mogen verwelkomen. We hebben tijdens de persconferentie begrepen dat dit afhangt van de uitkomsten van het onderzoek naar de Britse variant. Deze zijn tot op heden niet bekend. We zijn blij dat de RIVM dit grondig onderzoekt, want de veiligheid van leerlingen en collega's heeft natuurlijk de allerhoogte prioriteit. Net als u hadden wij gehoopt dat het voor de basisscholen mogelijk zou zijn om weer eerder open te mogen, we kijken nu uit naar 8 februari. 

Onze scholen blijven wel open voor de noodopvang van kinderen van ouders met een cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare positie. Wij merken dat de noodopvang in de hele regio onder druk staat. In een gezamenlijk persbericht hebben de schoolbesturen, de gemeente Amsterdam en de Branche Kinderopvang Amsterdam aangekondigd dat er meer samengewerkt gaat worden, om waar mogelijk verlichting te kunnen brengen in de noodopvang. Ook in de omliggende gemeentes bieden kinderopvangorganisaties inmiddels hulp aan. Ondanks deze verdergaande samenwerking merken wij dat op verschillende ASKO scholen de grenzen van de noodopvang bereikt worden. Daarom hebben wij in afstemming met de andere schoolbesturen in Amsterdam het volgende besluit genomen:

Op het moment dat het aantal aanvragen voor de noodopvang de limiet van het aantal plaatsen dat wij kunnen bieden nadert, betekent dit dat er op een aantal scholen de situatie kan ontstaan dat er onvoldoende plaats is bij verdere groei. Op dat moment zullen we voorrang geven aan kinderen in een kwetsbare positie en leerlingen van ouders die beiden een cruciaal beroep hebben of éénoudergezinnen met een cruciaal beroep. Natuurlijk proberen wij er ook in samenwerking met de kinderopvang, alles aan te doen om dit te voorkomen.

Wij hebben dit besluit genomen in navolging van afspraken die de PO-Raad met het Ministerie heeft gemaakt. Wanneer het voor een school niet meer mogelijk is om alle leerlingen op te vangen, mag de school eigen afwegingen maken en prioriteiten stellen. Wij beseffen ons heel goed dat we het hiermee voor u als ouder, niet eenvoudiger maken. Maar we vragen u om begrip voor de maatregelen. De leraar van uw kind en de schoolleiding zijn bereikbaar voor vragen of ondersteuning. 

Wij hadden net als u gehoopt om u en uw kinderen binnenkort weer op school te kunnen ontmoeten. Voorlopig blijft dit nog voor de meeste leerlingen online, ook daar staan de leerkrachten en de school klaar om uw kinderen te blijven zien en met elkaar lessen te verzorgen. 

Met vriendelijke groet, 

Dorien Nelisse,

Bestuurder ASKO scholen

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin