• Nieuws

Over de voortgang van het onderwijs in tijden van Corona.

Beste ouders en verzorgers, 

Na een welverdiende zomervakantie zijn wij allemaal heel blij dat alle kinderen weer gewoon op school zijn. We beseffen daarbij ook dat we een heel bijzonder schooljaar tegemoet gaan. Want we moeten rekening blijven houden met het corona-virus dat nog steeds onder ons is.

Dat betekent dat wij als volwassenen de 1,5 m afstand houden tussen elkaar, dat we allemaal de hygiënemaatregelen in acht blijven nemen, evenals de richtlijnen die gelden bij verkoudheid of griepachtige verschijnselen. Dat is niet altijd even makkelijk. U merkt het ook als ouder, wanneer u uw kind bij één van onze scholen brengt of haalt en in de contacten met de school. Ouders en verzorgers worden niet toegelaten op het schoolplein, ouderbijeenkomsten organiseren we op afstand en ouders en verzorgers komen in principe niet, alleen in overleg met de schoolleider, binnen de school.

De kinderen krijgen weer les, zoals ze het gewend waren voor corona. Toch moeten we ook rekening houden met de realiteit dat de kans reëel is dat leerkrachten een paar dagen of een langere periode afwezig zijn door corona. Bijvoorbeeld wanneer ze zich met griepachtige verschijnselen laten testen en wachten op een uitslag of wanneer ze in thuisquarantaine moeten nadat ze bij iemand in de buurt blijken te zijn geweest bij wie corona geconstateerd wordt. Of als ze zelf corona krijgen of tot een kwetsbare groep behoren.

In zulke gevallen zal uw schoolleider zich inspannen om het onderwijs op school doorgang te laten vinden. Dat kan dan betekenen dat een niet bevoegde medewerker wordt gevraagd om de klas over te nemen, of dat de schoolleider besluit om de klas te verdelen over andere groepen. Maar als dat allemaal niet kan of lukt, dan rest uw schoolleider niet anders dan een klas naar huis te sturen. Als dat voor meer dan een dag is, dan zal de school huiswerk meegeven en zo snel mogelijk en binnen de mogelijkheden die er zijn onderwijs op afstand gaan organiseren.

We beseffen dat dat ook gevolgen heeft voor u. Immers, uw kind is dan weer een periode thuis aan het werk en u moet toezicht en begeleiding organiseren. Wij zullen proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen, maar ik hoop op uw begrip als we in voorkomende gevallen niet anders kunnen.

Tot slot wens ik u en uw kind(eren) veel succes en ook sterkte om deze periode met elkaar door te komen. Ik kan niet blijven benadrukken hoe belangrijk het is dat we ons aan de richtlijnen houden. Dan is de kans het grootst dat we het virus onder controle krijgen. 

Met vriendelijke groet, 

Dorien Nelisse

Voorzitter College van Bestuur

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin