Naar aanleiding van de persconferentie van 26.11.2021.

Beste ouder(s) en verzorger(s),

Ik stuur u deze brief naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 26 november 2021.

Tijdens de persconferentie zijn nieuwe maatregelen aangekondigd. Ik ben blij dat de scholen open kunnen blijven omdat fysiek onderwijs zo belangrijk is voor kinderen. We hebben allemaal gehoord dat er ook extra maatregelen genomen worden om de scholen open te kunnen houden. Deze maatregelen gaan met onmiddellijke ingang in en duren in ieder geval 3 weken.

De belangrijkste maatregelen, die ook gevolgen hebben voor u en uw kind(eren), wil ik hierbij nadrukkelijk onder de aandacht brengen:

  • Waar het kan blijft onderwijspersoneel op 1,5 meter afstand van elkaar en van leerlingen. Leerlingen hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van elkaar. Wel is er zo min mogelijk contact tussen de klassen;
  • Bij milde verkoudheidsklachten (ook bij een snotneus) blijven medewerkers én leerlingen thuis. Bij een recente test tot niet ouder dan 24 uur mag iemand naar school, behalve wanneer andere gezinsleden positief getest zijn. Dan moet iemand verplicht in quarantaine en mag na 5 dagen testen.
  • Medewerkers én leerlingen van groepen 6, 7 en 8 dragen mondkapjes wanneer zij zich door de school bewegen. In de klas kunnen de mondkapjes af;
  • Medewerkers én leerlingen van groepen 6, 7 en 8 krijgen het dringende advies zich tweemaal per week te testen, ook als daar geen reden toe is. Zelftesten worden gratis verstrekt door school. In de week van 1 december krijgt u hierover meer informatie;
  • Ouders en externen komen niet in de school, tenzij dit echt niet anders kan.

De directie van de school van uw kind zal u inlichten over de aanvullende maatregelen, zoals:

  • in- en uitgangen voor specifieke groepen;
  • looproutes in de school;
  • afstemming met de buitenschoolse opvang;
  • en mogelijk andere benodigde aangescherpte maatregelen.

Wij doen een beroep op u bij het naleven van de maatregelen, zodat de scholen het onderwijs zo goed mogelijk vorm kunnen blijven geven. Alleen al het schakelen tussen onderwijs in de klas, hybride onderwijs of volledig digitaal onderwijs vraagt extra inzet van onze collega's. Zij hebben uw steun en begrip hard nodig.

Daarnaast nog het volgende. We hebben niet alleen met corona te maken, maar we zien op onze scholen ook het lerarentekort groter worden. Als bestuur van ASKO hebben we alle vertrouwen in onze collega’s, die iedere dag opnieuw keuzes maken voor het beste onderwijs voor onze leerlingen. Wat er mogelijk is, staat echter onder druk. Door een gebrek aan leraren is het steeds moeilijker om leraren te vervangen bij ziekte. Dit betekent helaas dat het onvermijdelijk is dat er vaker groepen thuis moeten blijven en mogelijk zelfs een school meerdere dagen dicht moet. Onze scholen doen hun best om dit te voorkomen en wij vragen uw begrip op de momenten dat dit niet meer lukt.

Ik wens u gezondheid en sterkte toe in deze complexe tijd.

Met vriendelijke groet,

Willem Kuijpers
bestuurder a.i. ASKO

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin