• Nieuws
Toelichting op publicatie Het Parool over onderwijsachterstandsgelden.
Het Parool heeft gisteren een artikel  geplaatst over onderwijsachterstandsgelden die Amsterdamse schoolbesturen moeten terugbetalen. Er wordt ook een bedrag genoemd voor de ASKO.
Hierbij lichten we dit bericht graag toe.

De schoolbesturen in Nederland zijn onlangs geconfronteerd met de beslissingen op de controles door OCW op de juistheid van de toegekende middelen. Het systeem houdt kort gezegd in, dat het schoolbestuur voor leerlingen wiens ouders geen of weinig opleiding hebben genoten extra middelen krijgen, om te besteden aan extra inzet op het wegwerken van achterstanden.
Die controles hebben geleid tot een beslissing van het ministerie in december jl., waarbij schoolbesturen landelijk gezien een bedrag moeten terug betalen van 32 miljoen. De bedragen die worden terug gevorderd door OCW worden openbaar gemaakt. Afgelopen weken hebben diverse verhalen gestaan in kranten en andere media over deze uitkomsten.
 
Voor ASKO is de situatie zo, dat er weliswaar een beschikking is gegeven, maar dat er momenteel overleg plaats vindt met het ministerie.  Op basis van nieuwe informatie verwachten we dat er een nieuw oordeel wordt gevormd. ASKO zal, net als vele andere schoolbesturen een bedrag moeten betalen, maar hoeveel is nu nog niet duidelijk en we hebben de reële verwachting dat het bedrag lager uit valt.
 
Hoe de beslissing ook zal uitpakken, ik garandeer dat dit geen enkel gevolg heeft voor de kwaliteit van het onderwijs op de scholen en de werkgelegenheid. De ASKO heeft hiervoor al een bedrag gereserveerd.
Ik betreur de gang van zaken, maar ben er volledig van overtuigd dat de onderwijsachterstandsgelden ingezet zijn waarvoor ze bedoeld zijn. Daarnaast ben ik er van overtuigd  dat de weging van de opleidingsniveaus ter goedertrouw heeft plaatsgevonden met de kennis van dat moment. Het feit dat zoveel schoolbesturen worden getroffen bewijst dat het systeem niet werkt.    

Diane Middelkoop
Voorzitter College van Bestuur ASKO


Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin