• Onderzoek

Subsidie binnengehaald


ASKO participeert in de ‘Amsterdamse Werkplaats’ waarin gezamenlijk onderzoek zal worden gedaan gericht op praktijkverbetering van het onderwijs.

‘De Werkplaats’ is een samenwerkingsverband tussen drie Amsterdamse schoolbesturen (ASKO, STAIJ en Sirius) en drie Amsterdamse kennisinstellingen (UvA, HvA en het KohnstamminstituutI). Zij zullen hun samenwerking uitbouwen en samen onderzoek doen. Doel is een duurzame samenwerking in onderzoek en schoolontwikkeling tot stand brengen, die bijdraagt aan de verbetering van de onderwijskwaliteit. Door middel van gezamenlijk onderzoek beogen we in de werkplaats praktijkrelevante kennis te ontwikkelen over vraagstukken die onderwijsprofessionals, opleiders en onderzoekers in een grootstedelijke omgeving bindt. Tegelijkertijd wordt het regionale kennisknooppunt ´IAmEducation´ versterkt, waarin scholen via een digitaal loket een beroep doen op de expertise van de kennispartners.
Het doel op de langere termijn is een Werkplaats te creëren waarin regionaal wordt samengewerkt met meerdere praktijkpartners en op verschillende onderzoeksthema’s.

De ‘Werkplaats Onderwijsonderzoek PO Amsterdam’ wordt zo opgezet dat zowel in de regie als in de uitvoering van het onderzoek de verschillende partners gelijkwaardig zullen deelnemen.
Van de 19 aanvragen die landelijk zijn ingediend, zijn twee subsidieaanvragen toegekend. Nadat een delegatie van de samenwerkende partners de aanvraag mondeling met verve en enthousiasme heeft toegelicht bij het NRO, werd maandag 30 mei bekend dat de subsidie is toegekend voor de periode juni 2016 tot en met juni 2018. De subsidie vergroot onze mogelijkheden om onze plannen voor het gezamenlijk onderzoek te realiseren. We zullen een gezamenlijke onderzoeksagenda opstellen. Het eerste pilotonderzoek van de Werkplaats naar de ´handelingsbekwaamheid van leraren rondom diversiteit´ is al gestart. Daarin zullen in ieder geval drie ASKO scholen participeren. Zij hebben op school een onderzoeksteam rondom dit thema.
Binnen de Werkplaats wordt samengewerkt aan onderzoek door leerkrachten en onderzoekers met als doel de onderwijspraktijk te verbeteren. We zijn verheugd over deze samenwerking en over de subsidie die daaraan is toegekend.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin