• Nieuws

Op woensdag 6 november staken medewerkers in het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. Dat geldt ook voor de meeste medewerkers op onze scholen. Ook ouders hebben een petitie aangemaakt.

https://investeerinonderwijs.petities.nl

De medewerkers in het basisonderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs. Met de toenemende lerarentekorten zijn die zorgen alleen maar toegenomen. Het aantal scholen dat problemen heeft om voldoende (bevoegde) leraren te vinden groeit nog steeds.

Lukas PHOTO 2019 10 29 09 17 53

Foto: Lukasschool

Op dit moment hebben we alleen al in Amsterdam en omgeving in het basis- en speciaal onderwijs een tekort van honderden leraren. Dat zijn duizenden kinderen zonder vaste leerkracht voor de klas. En nog eens duizenden van wie de leraar het extra druk heeft door het tekort. Er is bijna geen school in Amsterdam en omgeving waar het schoolteam compleet is. Schooldirecteuren, ­intern begeleiders en klassenassistenten ­komen niet meer aan hun werk toe omdat ze ­gaten moeten dichtlopen. Onbevoegde leraren staan in groten getale voor de klas. Klassen worden samengevoegd of naar huis gestuurd als een leraar ziek wordt.

Leraar is een prachtvak, maar passie, werkplezier en voldoening betalen de rekeningen niet. Meesterschap is vakmanschap en geen liefdadigheid. De lage ­lonen in vooral het basis- en speciaal onderwijs, waar de tekorten verreweg het grootst zijn, zorgen ervoor dat te weinig mensen voor het vak kiezen en te veel mensen het vak verlaten.

Boomgaard staking actie3

Foto: Kindcentrum de Boomgaard

We zijn blij dat na eerdere acties er een begin is gemaakt met extra investeringen in het onderwijs die hebben geleid tot enige salarisverbetering en werkdrukvermindering. Het is alleen nog steeds niet toereikend om het salaris van leraren in het basisonderwijs gelijk te trekken met die van leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs en om de werkdruk structureel te verlichten. De vakbonden eisen nu van het kabinet dat er voldoende geld vrijgemaakt wordt voor een fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s, minder werkdruk en meer flexibiliteit in personele bezetting en onderwijstijd en hanteren het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.

augustinus staking3

Het bestuur van ASKO steunt deze staking. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort en het uitblijven van serieuze investeringen in het basisonderwijs voelen.

Wij roepen samen met onze medewerkers het huidige kabinet op om te investeren in het onderwijs van vandaag ten bate van de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen.

Staking op de dam bas vd geest

Overige fotos: Mijlpaal,Satelliet, Augustinus

 Petitie ouders

Omdat ouders niet kunnen staken maar wel achter de redenen ervoor staan, hebben onze ouders van de St. Jozefschool Amsterdam een petitie aangemaakt:

https://investeerinonderwijs.petities.nl

Een geweldige actie en mooi gebaar. Delen!

 

 

 

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin