• Nieuws
Kinderen Augustinus gaan op onderzoek


Eerste nationale slootjesonderzoek door kinderen van de St. Augustinusschool in Landsmeer
Van 8 tot en met 10 juni wordt voor het eerst een landelijk slootjesonderzoek uitgevoerd. Op ruim 120 plekken in het land gaan kinderen en volwassenen de kwaliteit van het slootwater onderzoeken. Door het onderzoek op zoveel plekken in het land tegelijk te doen, krijgen wetenschappers antwoord op de vraag: Hoe gezond zijn de Nederlandse slootjes? Het onderzoek is een samenwerking tussen IVN Natuureducatie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). De leerlingen van de Augustinusschool in Landsmeer hadden de primeur.

Het eerste slootjesonderzoek is met de leerlingen van de Augustinusschool in Landsmeer
Groep 6 en 7 zullen na een gastles van medewerkers van HHNK zelf buiten de waterkwaliteit in kaart brengen. Hierbij worden ze begeleid door vrijwilligers van de lokale IVN afdeling Twiske die gewapend met bakken en schepnetten op onderzoek gaan.

De kleine ‘burgerwetenschappers’ gaan waterdiertjes tellen en proefjes doen met een zogenaamde Secchi-schijf. Hiermee kunnen ze de helderheid van het water en de dikte van de sliblaag op de bodem meten. De waarnemingen worden vastgelegd op een onderzoekskaart die speciaal voor het slootjesonderzoek ontwikkeld is. Na afloop, of live op de telefoon, voeren de deelnemers de resultaten in via ivn.nl/slootjesdagen. Ze zien dan gelijk wat de score van het slootje is.

Meer informatie:

IVN Natuureducatie
IVN Natuureducatie is een landelijke non-profit organisatie die de natuur in de harten van mensen brengt. We zijn ervan overtuigd dat beleving en kennis van de natuur duurzaam handelen stimuleert. We verrijken de IVN Slootjesdagen nu met citizen science om de betrokkenheid van deelnemers bij de natuur in de eigen buurt te vergroten.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Schoon en gezond water is een van de belangrijke speerpunten van HHNK, ze dragen daarom ook graag bij aan de bewustwording van bewoners in hun gebied. Samen met IVN zullen zij kennis over waterkwaliteit verspreiden onder andere op 8 juni en vervolgens ook via de natuurouderscursus die op scholen wordt gegeven.

Volg jij ons al?

Volg ons op Linkedin